Między nami, drzewami #03

„Między nami, drzewami” – odcinek #01

„Między nami, drzewami” – odcinek #02

Co widzisz jak patrzysz na drzewo? Ale nie podnosząc wzroku do góry, ani nie schylając głowy w dół?
Widzisz pień i jego zewnętrzną okrywę – korowinę, potocznie nazywaną korą. Pień, czyli drugi, zaraz po systemie korzeniowym, najważniejszy element budowy drzewa. Jest on o tyle istotny, że jego parametry wpływają na zewnętrzny wygląd, i na dalszy rozwój drzewa jako całego organizmu. W poprzednim odcinku wspominałam, że pnie, mogą mieć różne grubości i wysokości.
Ale pień może być również charakterystyczny i rozpoznawalny dzięki korowinie. Początkowo, gdy drzewo jest młode, jest ona cienka, dopiero wraz z wiekiem drzewa grubieje i nabiera faktury. Zbudowana jest wówczas z wielu warstw. Do najważniejszych należą:
KOREK – czyli wtórna tkanka okrywająca. Jest najbardziej zewnętrzną warstwą kory. Pełni funkcje ochronne przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych środowiska i uszkodzeń antropogenicznych. Jednocześnie też chroni drzewo przed nadmiernym parowaniem wody, czyli ubytkiem wody pobieranej z gleby przez system korzeniowy
FLOEM – nazywany inaczej łykiem, to tkanka, która pełni funkcje przewodzące. Jest taką wewnętrzną autostradą drzewa. Transportuje związki organiczne, składniki pokarmowe, produkty fotosyntezy (asymilaty). Transport ten nazywany jest transportem na duże odległości, czyli od gleby przez pień, konary i gałęzie, do liści, kwiatów i owoców.
KAMBIUM – najbardziej wewnętrza z powyższych warstwa, wytwarza nowe komórki floemu na zewnątrz i nowe komórki drewna do wnętrza pnia.
Kora u każdego gatunku z reguły jest inna, ma charakterystyczną budowę i kolor. Dzięki tym cechom, można łatwo oznaczyć gatunki drzew. Na przykład:
  1. biała kora jest charakterystyczna dla pni brzóz i topoli w młodym wieku (biała z jasno szarym odcieniem)
  2. kora szara i gładka jest charakterystyczna dla buków, grabów i olszy szarej
  3. kora czarna jest charakterystyczna na dębów i olszy czarnej w starszym wieku
  4. kora wielokorowa, to na pewno kora pnia platanów
Wymienione przeze mnie powyżej przykłady, to tylko kilka charakterystycznych gatunków, które rozpoznawalne są przez zdecydowaną większość ludzi, nie związanych zawodowo lub hobbystycznie z przyrodą. Ale jest jeszcze o wiele więcej innych charakterystycznych cech zawartych w budowie kory, po których łatwo można rozpoznać drzewo, nawet w stanie bezlistnym. Więcej o korowinie i pniach drzew, nie tylko liściastych, już w kolejnym odcinku, za dwa tygodnie. Zapraszam!
 …

„Między nami, drzewami” – odcinek #01

„Między nami, drzewami” – odcinek #02