Wariant podstawowy

Projekt zagospodarowania ogrodu przydomowego to proces przekształcenia przestrzeni obejmujący szeroki zakres powiązanych ze sobą elementów takich jak np. projekt nawierzchni, układ roślinności, elementy wodne, oświetlenie sztuczne, inwentaryzację roślinności istniejącej czy też infrastrukturę techniczną.
Oparty jest przede wszystkim na oczekiwaniach użytkowników projektowanej przestrzeni, możliwościach lokalnych terenu oraz na doświadczeniu i pomysłach projektanta, uzgadnianych podczas spotkań i konsultacji projektowych.