Plansze projektowe

Plansze projektowe to rysunkowa zawartość dokumentacji wykonawczej. Nie wszystkie występują w każdym projekcie ogrodu, bo nie każdy projekt składa się z takich samych działań planistycznych. Na pierwszym spotkaniu z Inwestorem ustalamy wspólnie zakres prac projektowych. Następnie, na podstawie oczekiwań Inwestora oraz w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, dopasowuję odpowiednie działania.
Niektóre ogrody nie wymagają wcale wielkich opracowań, czasami wystarczy kilka prostych rysunków, wymiarowanie i można działać. Ale, gdy ogród powstaje zupełnie od zera, warto przemyśleć jego funkcje i przeznaczenie na samym początku. Wszelkie zmiany wizerunkowe i materiałowe później, kosztują znacznie więcej, niż decyzja podjęta na samym początku. Dlatego warto przed rozpoczęciem prac skonsultować się ze specjalistą.
Poniżej udostępniam kilka przykładowych plansz projektowych, które przygotowuję i które znajdują się w opracowaniu wykonawczym.
 ………………………………….

PODZIAŁ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY PROJEKTOWANEGO OGRODU

 projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, podział funkcjonalno-przestrzenny, plansza projektowa
Podział funkcjonalno-przestrzenny ma na celu określenie, jakie rodzaje wnętrz w ogrodzie należy zaplanować i jak z nich korzystać. Na planie projektowanego terenu wyznacza się strefy z podziałem na poszczególne funkcje, określa się ich rozmieszczenie i przybliżoną wielkość. W każdym ogrodzie mogą być one różne i pełnić różne funkcje. Na przykład funkcję reprezentacyjną pełni ta część ogrodu, która jest wizytówką domu i Inwestorów. Najczęściej znajduje się w pobliżu furtki lub bramy wjazdowej na posesję i zajmuje obszar aż do wejścia do budynku mieszkalnego. To miejsce, które powinno zdobić przez cały rok. Druga co do ważności to funkcja komunikacyjna. To tutaj się wjeżdża samochodem, to tutaj wita się gości. Wnętrze to nie musi być duże, ale też nie może być zbyt małe i ciasne. Takie, aby bezpiecznie można było poruszać się samochodem w różnych kierunkach.
 ………………………………….

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OGRODU

projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, podział funkcjonalno-przestrzenny, plansza projektowa, cztery pory roku, wiosna, lato, jesień, zima, koncepcja, zagospodarowanie ogrodu

 Koncepcja zagospodarowania ogrodu to kolejne warstwy projektu naniesione na układ funkcjonalno – przestrzenny. Uwzględniają one zarówno nawierzchnie utwardzone, rabaty roślinne, trawnik ora materiał roślinny i pozostale elementy budujące wizerunek ogrodu. Koncepcję zagospodarowania ogrodu należy rozpatrywać w czterech wariantach, odpowiadających czterem porom roku: wiosna, lato, jesień i zima. Ogród zbudowany z roślin liściastych, bylin i traw ozdobnych jest zmienny w czasie i warto podczas projektowania go uwzględnić zmienność materiału roślinnego, aby ogród ten był atrakcyjny przez cały rok.
 ………………………………….

PROJEKT KONCEPCYJNY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W OGRODZIE

 projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, podział funkcjonalno-przestrzenny, plansza projektowa, kostka, nawierzchnie, ścieżki, podjazd z kostki, płyty w trawniku, nawierzchnia utwardzona, nawierzchnia żwirowa
Projekt koncepcyjny nawierzchni utwardzonych to zarys układu ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych w ogrodzie. Ciągi te budują szkielet ogrodu i łączą ze sobą wszystkie zaprojektowane wnętrza ogrodowe. Ciągi mogą być formalne (nawierzchnia z kostki) lub nieformalne (płyty w trawniku lub w nawierzchni żwirowej). Na podstawie projektu koncepcyjnego powstaje projekt wykonawczy nawierzchni utwardzonych oraz jej wymiarowanie dla wykonawcy. To także doskonałe narzędzie do rozważań o kształcie i stylu ogrodu, bo na papierze, jeszcze wszystko wolno.
 ………………………………….

PLAN NASADZEŃ PROJEKTOWANEJ SZATY ROŚLINNEJ W OGRODZIE

projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, podział funkcjonalno-przestrzenny, plansza projektowa, cztery pory roku, wiosna, lato, jesień, zima, koncepcja, zagospodarowanie ogrodu, plan nasadzeń, projektowana szata roślinna, projektowane rośliny

 Plan nasadzeń projektowanej szaty roślinnej to plansza stricte dla wykonawcy zieleni. Może być nią firma zewnętrzna, lub sam Inwestor. To nie jest trudne. Na planszy oznaczone są miejsca nasadzeń roślin podzielonych w poszczególne grupy, wyjaśnione w legendzie. Przy każdym oznaczeniu graficznym widnieje liczba porządkowa, która w oddzielnym zestawieniu przyporządkowana jest konkretnemu drzewu lub krzewom. Rośliny sadzi się w ogrodzie, jako ostatnie, więc bardzo łatwo jest odnaleźć ich właściwą lokalizację.
 ………………………………….

KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA PUNKTÓW ŚWIETLNYCH W OGRODZIE

projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, podział funkcjonalno-przestrzenny, plansza projektowa, oświetlenie, lampy, prąd, elektryka

Koncepcja rozmieszczenia punktów świetlnych w ogrodzie to rysunek wskazujący miejsca w ogrodzie, w których zaproponowano zamontowanie lamp. Wszystkie punkty świetlne pogrupowane są w sekcje i podłączone do głównego źródła prądu. Sterowanie odbywa się z miejsca wskazanego przez Inwestora tak, aby było ono maksymalnie najwygodniejsze. Lampy dobierane są pod kątem parametrów IP dla oświetlenia zewnętrznego, oraz materiału, z którego są wykonane. Muszą ponadto dać się połączyć w konkretne sekcje, jeśli są mieszanego rodzaju. Poza tym i przede wszystkim muszą być spójne ze stylem ogrodu i podobać się Inwestorom. Dzięki tej planszy można zaplanować koszty związane z usługą elektryczną oraz zakupem lamp. Jest to również cenne źródło informacji dla wykonawcy, na etapie budowania nawierzchni utwardzonych. Dzięki rozplanowaniu oświetlenia wiadomo od razu, gdzie pod nawierzchnią należy pozostawić przepusty do przeciągnięcia przewodu elektrycznego.
………………………………….

WIZUALIZACJA KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA OGRODUprojektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, wizualizacjja ogrodu, wizualizacja 3D, gardenphilia designer

 

projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, wizualizacjja ogrodu, wizualizacja 3D, gardenphilia designer

 ………………………………….
Wizualizacja koncepcji zagospodarowania ogrodu to prezentacja 3D pomysłu projektanta na aranżację ogrodu. Ma ona za zadanie przybliżyć Inwestorom obraz ich przyszłego ogrodu. Wizualizację wykonuje się dla ogrodu już dojrzałego, nie dla młodego, tuż zaraz po posadzeniu roślin prosto ze szkółki. Nie jest ona i nigdy nie będzie identyczna, jak przyszły ogród. To tylko narzędzie, dzięki którym można ułatwić sobie wyobrażenie połączonych przez projektanta elementów i idei.

 

projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, wizualizacjja ogrodu, wizualizacja 3D, gardenphilia designer

………………………………….

projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, wizualizacjja ogrodu, wizualizacja 3D, gardenphilia designer

………………………………….

przejdź do PORTFOLIO