Plansze projektowe

Plansze projektowe to graficzna zawartość, uzupełnienie dokumentacji wykonawczej. Nie wszystkie plansze występują w każdym projekcie ogrodu, bo nie każdy ogród wymaga takich samych działań projektowych. Na pierwszym spotkaniu z Inwestorem ustalamy wspólnie zakres i szczegółowość prac projektowych. Następnie, na podstawie oczekiwań Inwestora oraz w oparciu o możliwości danego terenu i swoją wiedzę oraz doświadczenie, dopasowywane są odpowiednie działania.
Niektóre ogrody nie wymagają wcale wielkich opracowań projektowych, czasami wystarczy kilka prostych rysunków, wymiarowanie, odpowiednie zestawienia i można działać. Ale, gdy ogród powstaje zupełnie od nowa, lub wymaga gruntownej modernizacji, warto przemyśleć jego funkcje i przeznaczenie przed rozpoczęciem prac wykonawczych. Wszelkie zmiany wizerunkowe i materiałowe w trakcie realizacji, kosztują znacznie więcej, niż decyzja przemyślana i podjęta na samym początku. Dlatego warto przed rozpoczęciem prac skonsultować się ze specjalistą – projektantem ogrodów. A dlaczego jeszcze warto to zrobić – możesz przeczytać TUTAJ.
W dokumentacji projektowej, którą wykonuję w ramach usługi projektowej, znajdują się m.in. następujące plansze:
 ………………………………….

SCHEMAT FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNY PROJEKTOWANEGO OGRODU

Schemat funkcjonalno-przestrzenny ma na celu określenie, jakie rodzaje wnętrz w ogrodzie należy zaplanować, jakie funkcje one mają pełnić oraz w jaki sposób ma się z nich korzystać. Na planie projektowanego ogrodu wyznaczam strefy, ich rozmieszczenie i przybliżoną wielkość. W każdym ogrodzie mogą być one różne i pełnić różne funkcje. Na przykład funkcję reprezentacyjną pełni ta część ogrodu, która jest wizytówką domu Inwestorów. Najczęściej znajduje się w pobliżu furtki wejściowej lub bramy wjazdowej na posesję i zajmuje przestrzeń aż do głównego wejścia do budynku mieszkalnego. To miejsce, które powinno być ozdobne przez cały rok. Druga co do ważności to funkcja komunikacyjna. To tutaj się wjeżdża się samochodem, to tutaj wita się gości. To tutaj potrzebna jest jest największa przestrzeń do codziennego użytkowania. Wnętrze to nie może być ani zbyt małe ani zbyt ciasne. Musi być takie, aby bezpiecznie można było poruszać się samochodem w różnych kierunkach.
 ………………………………….

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OGRODU

 Koncepcja zagospodarowania ogrodu to kolejna warstwa projektu naniesiona na układ funkcjonalno-przestrzenny. Uwzględnia ona zarówno nawierzchnie utwardzone, rabaty roślinne, trawnik oraz materiał roślinny i pozostałe elementy, budujące wizerunek ogrodu. Koncepcja to wynikowa rozmów z Inwestorem, możliwości, jakie daje projektowany teren, oraz stylu, w jakim ogród ma być zaprojektowany i realiów finansowych. Koncepcję zagospodarowania ogrodu w zakresie aranżacji zielenią, należy rozpatrywać w czterech wariantach, odpowiadających czterem porom roku: wiosna, lato, jesień i zima. Ogród zbudowany z roślin liściastych, bylin i traw ozdobnych jest bardziej dynamiczny, zmienny w czasie i podczas aranżacji roślinności, warto uwzględnić zmienność tego materiału, wówczas podnosi się wartość estetyczną i atrakcyjność ogrodu przez cały rok.
 ………………………………….

PROJEKT KONCEPCYJNY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH W OGRODZIE

 
Projekt koncepcyjny nawierzchni utwardzonych to koncepcja układu ciągów komunikacyjnych pieszych i jezdnych w ogrodzie. Ciągi te budują szkielet ogrodu i łączą ze sobą wszystkie zaprojektowane wnętrza ogrodowe. Mogą być formalne (nawierzchnia z kostki) lub nieformalne (płyty w trawniku lub w nawierzchni żwirowej). Na podstawie projektu koncepcyjnego powstaje projekt wykonawczy nawierzchni utwardzonych oraz jej wymiarowanie i kosztorys. To także doskonałe narzędzie do rozważań o kształcie i stylu ogrodu, na papierze, przed ostatecznymi wydatkami.
 ………………………………….

PLAN NASADZEŃ PROJEKTOWANEJ ROŚLINNOŚCI W OGRODZIE

 Plan nasadzeń projektowanej szaty roślinnej to plansza w zasadzie dla wykonawcy zieleni. Może być nią firma zewnętrzna, lub sam Inwestor. To nie jest trudne. Na planszy oznaczone są miejsca nasadzeń roślin podzielonych na poszczególne grupy, wyjaśnione w legendzie. Przy każdym oznaczeniu graficznym widnieje liczba porządkowa, która w oddzielnym zestawieniu przyporządkowana jest konkretnemu drzewu lub krzewom. Rośliny sadzi się w ogrodzie, jako ostatnie, więc bardzo łatwo jest odnaleźć ich właściwą lokalizację.
………………………………….

WIZUALIZACJE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA OGRODUprojektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, wizualizacjja ogrodu, wizualizacja 3D, gardenphilia designer

 

projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, wizualizacjja ogrodu, wizualizacja 3D, gardenphilia designer

 ………………………………….
.

projektowanie ogrodów, projekt, ogrody, architektura krajobrazu, architektura, krajobraz, blog, przyroda, rośliny, natura, agnieszka gertner, architecture, gardens, landscape, design, wizualizacjja ogrodu, wizualizacja 3D, gardenphilia designer

Wizualizacja koncepcji zagospodarowania ogrodu to prezentacja 3D pomysłu projektanta na aranżację ogrodu. Wykonuję ją w programach graficznych i podczas omawiania koncepcji Inwestor może wybrać się ze mną na wirtualny spacer po swoim przyszłym ogrodzie. Wizualizacja ma za zadanie przybliżyć Inwestorom obraz ich przyszłego ogrodu oraz upewnić w przekonaniu, że wybrana aranżacja będzie spełniała ich wszystkie oczekiwania. Wizualizacja przedstawia ogród i rośliny w nim zaprojektowane w wieku dojrzałym, nie młode, tuż zaraz po posadzeniu roślin prosto ze szkółki. Wizualizacja nie jest i nigdy nie będzie identyczna, jak przyszły ogród. To tylko narzędzie, dzięki którym można ułatwić sobie wyobrażenie połączonych przez projektanta elementów i idei.

.

Jeśli chcesz zobaczyć przykładowe projekty i realizacje ogrodów, zrealizowane przez mnie we wcześniejszych latach, przejdź do PORTFOLIO
.
Wszystkie powyższe plansze i wizualizacje opatrzone logo mojej firmy są objęte ochroną zgodnie z zapisami o prawie autorskim i prawie o własności intelektualnej. Wszelkie kopiowanie, lub wykorzystanie bez pisemnej zgody autora jest zabronione.